Ökad tillgänglighet till vitboken

Skriftlig fråga 2016/17:377 av Tina Acketoft (L)

Tina Acketoft (L)

till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

 

Vitboken (Ds 2014:8) om övergreppen och kränkningarna av romer under 1900-talet togs fram av alliansregeringen på initiativ av statsrådet Erik Ullenhag (L). Vitboken innehöll en rad starka vittnesmål som beskrev övergrepp mot romer i 1900-talets Sverige. Den påvisade en mörk och tidigare okänd del av svensk historia som tydligt visar att romer systematiskt under 1900-talet behandlats som andra klassens medborgare. Vitboken var och är viktig för att fortsätta kampen mot antiziganism. Genom kunskap om historien kan dagens antizigansim bekämpas bättre.

Ett tydligt mål med vitboken var att framtagandet och spridningen av vitbokens innehåll är en viktig del i arbetet med regeringens strategi för romsk inkludering. Det har gjorts en del för att sprida vitboken. En kortversion har tagits fram för bland annat skolor. Vidare har vitboken översatts och spridits till ambassader och internationella organisationer.

Det är dock mycket problematiskt att spridningen av vitboken nu begränsas av att vitboken är alltför otillgänglig. Den är relativt enkel att nå i en digital version, men vitboken i fysiskt format kostar över 300 kronor. Denna kostnad hindrar organisationer och föreningar från att beställa vitboken och sprida den till intresserade samt använda den som material till olika träffar och föreläsningar. Även den engelska versionen har fortsatt stor efterfrågan men saknas i tryckt version.

Min fråga till kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke är:

 

Kommer ministern att vidta några ytterligare åtgärder för att vitboken ska tryckas och tillgängliggöras gratis på både svenska och engelska?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2016-11-24 Överlämnad: 2016-11-28 Anmäld: 2016-11-29 Svarsdatum: 2016-12-07 Sista svarsdatum: 2016-12-07
Svar på skriftlig fråga