Ökad skogsdikning

Skriftlig fråga 2019/20:48 av Sten Bergheden (M)

Sten Bergheden (M)

till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

 

Det är viktigt att vi kan öka skogsproduktionen i Sverige. En ökad tillväxt i våra skogar hjälper till att binda mer koldioxid och gör att vi får mer träprodukter. Trä är ett klimatsmart byggmaterial.

En ökad skogsproduktion behövs också för att klara klimatomställningen och få fram mer biobränsle.

Många skogsmarker i Sverige skulle kunna öka i produktion om man kunde öka på dikningen av dessa marker.

Dessutom är träden i skogen ofta mer tåliga mot stormar om markerna är mer väldikade.

Med anledning av detta vill jag fråga miljö- och klimatminister Isabella Lövin:

 

Avser ministern att ta några initiativ till att underlätta för en ökad skogsdikning och därmed kunna höja skogsproduktionen i våra skogar? 

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2019-09-24 Överlämnad: 2019-09-25 Anmäld: 2019-09-26 Svarsdatum: 2019-10-02 Sista svarsdatum: 2019-10-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga