Ökad satsning på klimatinformation

Skriftlig fråga 2007/08:1584 av Bolund, Per (mp)

Bolund, Per (mp)

den 27 augusti

Fråga

2007/08:1584 Ökad satsning på klimatinformation

av Per Bolund (mp)

till miljöminister Andreas Carlgren (c)

Klimatberedningen konstaterade i sitt betänkande att efterfrågan på klimatinformation, både från allmänheten, företag, organisationer och media, har ökat under senare år och blivit mycket stor.

Beredningens slutsats är att informationskampanjer är viktiga som kunskapshöjande instrument, särskilt för att människor lättare ska se kopplingen mellan miljöpåverkan och sina egna val och att det är av stor betydelse att myndigheter, i nära samarbete med varandra, genomför långsiktiga och faktabaserade informationssatsningar.

Under åren 2006–2008 avsatte den förra regeringen 15 miljoner kronor om året för Naturvårdsverkets arbete med klimatinformation inom ramen för Klimatinvesteringsprogrammet, Klimp.

Den nuvarande regeringen har aviserat att man tänker lägga ned Klimp. Det är en beklaglig inställning, eftersom Klimatinvesteringsprogrammet varit mycket effektivt för att minska Sveriges klimatpåverkan och skulle kunna utvecklas ytterligare. Dessutom riskerar det att omöjliggöra finansiering av framtida klimatinformationssatsningar.

Miljöministern skrev i ett frågesvar till mig den 19 september 2007 att regeringen anser att information om klimatfrågan är mycket viktig och att behovet av information kommer att öka i framtiden.

Med bakgrund av detta vill jag fråga:

Avser miljöministern att verka för att under 2009 och efterföljande år fullfölja, utöka och förlänga den förra regeringens satsning på klimatinformation?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2008-08-27 Anmäld: 2008-08-28 Besvarad: 2008-09-10 Svar anmält: 2008-09-11

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-09-10)