Ökad samverkan för lägre priser på Mälarbanan

Skriftlig fråga 2005/06:1164 av Lindström, Torsten (kd)

Lindström, Torsten (kd)

den 9 mars

Fråga 2005/06:1164 av Torsten Lindström (kd) till statsrådet Ulrica Messing (s)

Ökad samverkan för lägre priser på Mälarbanan

SJ AB har av staten tilldelats ensamrätt för tågtrafiken i Mälardalen. Samtidigt som SJ går med vinst rapporteras stora kvalitetsproblem på Mälarabanan. Pendeltågen mellan Västerås och Stockholm är ofta försenade. Enligt statistiken var förseningarna på Mälarbanan under förra året större än riksgenomsnittet. Det händer också att vagnarna är överfulla med passagerare. Problemen har förvärrats de senaste månaderna och tålamodet hos många pendlare är på väg att sina.

Ytterligare ett problem är priserna. Ett pendlarkort om 30 dagar med fria resor på Mälarbanan, sträckan Stockholm@Västerås, kostar 3 458 kr. Att åka motsvarade sträcka i Skåne, till exempel mellan Malmö och Kristianstad, kostar endast 890 kr.

Att priserna varierar så kraftigt beror på att i Skåne, där länen och landstingen numera är sammanslagna till en region, kör SJ tågen på entreprenad till Skånetrafiken. Men det är fortfarande regionen som styr och ansvarar för verksamheten. Genom en kombination av tuffa upphandlingar och subventioner har man lyckats hålla priserna nere för pendlare.

Mot bakgrund av det ovan anförda vill jag fråga statsrådet:

Vad avser statsrådet att vidta för åtgärder för att få stat, landsting och kommuner att samverka mer aktivt för lägre priser på Mälarbanan?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-03-09 Anmäld: 2006-03-09 Besvarad: 2006-03-15 Svar anmält: 2006-03-15
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-03-15)