Ökad rekrytering av brandmän och deltidsbrandmän

Skriftlig fråga 2017/18:1580 av Beatrice Ask (M)

Beatrice Ask (M)

till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

 

Just nu pågår skogsbränder i stort sett i hela landet. Enligt medierapporteringen är flera bränder fortfarande okontrollerade, och förhoppningen att kunna släcka dem i närtid är liten. Räddningstjänsten får på flera håll stöd av civila försvarsorganisationer och frivilliga. Brandbekämpningen är mycket krävande och människor måste få avbyte, rast och vila emellanåt. Bristen på uthållighet när det gäller utbildad räddningstjänstpersonal är påtaglig.

Utanför större städer finns behov av deltidsbrandmän. Att säkerställa att fler kan och vill åta sig den uppgiften är nödvändigt.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga justitie- och inrikes­minister Morgan Johansson:

 

Vilka åtgärder ämnar ministern och regeringen vidta för att öka rekryteringen av brandmän och deltidsbrandmän?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2018-07-17 Överlämnad: 2018-07-18 Sista svarsdatum: 2018-08-01 Anmäld: 2018-08-09 Svarsdatum: 2018-08-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga