Ökad IT-säkerhet

Skriftlig fråga 2006/07:1383 av Liljevall, Désirée (s)

Liljevall, Désirée (s)

den 15 juni

Fråga

2006/07:1383 Ökad IT-säkerhet

av Désirée Liljevall (s)

till försvarsminister Mikael Odenberg (m)

Enligt en rapport från Riksrevisionen är statens IT-säkerhet otillräcklig. Som Riksrevisionen påpekar är problemen allvarliga eftersom de utgör en risk både för den personliga integriteten och för den nationella krishanteringen. Tidningen Computer Sweden konstaterar att det är fullt möjligt för anonyma krafter att slå ut centrala samhällsinstitutioner på distans, utan att ta sig innanför landets gränser eller skicka missiler och bomber. Det är inte första gången de här allvarliga hoten uppmärksammas. Det går knappast längre att kalla dem för nya hot. Men det är uppenbart att de inte har lett till konkreta åtgärder.

Jag vill fråga försvarsministern vad han planerar för åtgärder för att öka IT-säkerheten.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2007-06-15 Anmäld: 2007-06-15 Besvarad: 2007-06-20 Svar anmält: 2007-06-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-06-20)