Ökad information kring hushållsnära tjänster

Skriftlig fråga 2007/08:872 av Forslund, Patrik (m)

Forslund, Patrik (m)

den 28 februari

Fråga

2007/08:872 Ökad information kring hushållsnära tjänster

av Patrik Forslund (m)

till finansminister Anders Borg (m)

Hushållsnära tjänster har visat sig vara en mycket stor succé. Enligt en undersökning från Demoskop konstaterar man att 97 000 hushåll regelbundet köpte tjänster under december 2007 vilket resulterat i ca 2 500 nya arbetstillfällen. 185 000 personer säger sig dessutom vara säkra på att de kommer att köpa hushållsnära tjänster detta år. Räknar man med gruppen som säger att de troligen kommer att köpa tjänster blir det totalt 450 000 personer. Om detta blir fallet kommer branschen att sysselsätta 16 600 personer.

Dessvärre visar undersökningen även att endast 4 procent anser sig känna till systemet mycket väl trots att fyra av fem hört talas om det. Mot bakgrund av detta kan man anta att fler skulle använda sig av hushållsnära tjänster om vi satsade på att öka informationen kring skattereduktionen.

Avser finansministern att satsa på ökad information om hushållsnära tjänster?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2008-02-28 Anmäld: 2008-03-03 Besvarad: 2008-03-05 Svar anmält: 2008-03-05

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-03-05)