Ökad hotbild mot Sveriges judar

Skriftlig fråga 2009/10:443 av Sacrédeus, Lennart (kd)

Sacrédeus, Lennart (kd)

den 27 januari

Fråga

2009/10:443 Ökad hotbild mot Sveriges judar

av Lennart Sacrédeus (kd)

till justitieminister Beatrice Ask (m)

I dagens Sverige har judar erfarenhet av att i det offentliga rummet inte kunna bära kippa eller staten Israels flagga utan att utsättas för kränkningar, hot, våld och trakasserier. I Malmö har den gamla judiska begravningsplatsen och det gamla kapellet utsatts för brand. Antisemitiska budskap har klottrats på synagogan. Skånska Dagbladet den 25 januari beskriver hur judar i Malmö inte längre känner sig trygga. Allt fler väljer att flytta från Sverige, exempelvis Marcus Eilenberg, som med fru och två barn är på väg att emigrera till Israel. I samma tidning säger han att myndigheterna har misslyckats att skapa hopp om framtiden för judar i Sverige. Bengt Hersler, närpolischef i Malmö, befarar fler antisemitiska hatbrott framöver.

Israels departement för diaspora-angelägenheter tillsammans med Jewish Agency gav nyligen ut en rapport om antisemitiska dåd. Under förra året anmäldes det största antalet hatbrott mot judar i Västeuropa sedan Förintelsen under andra världskriget. Under de tre första månaderna 2009 rapporterades lika många antijudiska dåd som under hela 2008.

I England förekom 609 incidenter under första halvåret 2009 jämfört med 276 under hela 2008. I Frankrike var antalet 631 respektive 474 under samma perioder. Det rörde sig om våldshandlingar, anlagda bränder i synagogor, skändning av begravningsplatser och Förintelsemonument samt verbala angrepp. Försök att avlegitimisera Israel räknas också in i rapporten.

Vad avser justitieministern att vidta för åtgärder, utifrån exemplen ovan med ökad antisemitism, för att öka tryggheten för Sveriges judiska befolkning och motverka den tilltagande hotbilden mot dem?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-01-27 Anmäld: 2010-01-27 Besvarad: 2010-02-03 Svar anmält: 2010-02-03
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-02-03)