Ökad gasanvändning

Skriftlig fråga 2017/18:1619 av Lars Tysklind (L)

Lars Tysklind (L)

till Statsrådet Ibrahim Baylan (S)

 

I Göteborg planeras det för utveckling av en så kallad LNG-terminal. Det handlar om import av flytande naturgas som ska säljas både till gasnätet och som fartygsbränsle. Göteborg ska helt enkelt enligt planerna bli en storskalig importhamn för fossilgas. Det handlar om en fossil investering som kommer att låsa fast oss i fossil uppvärmning för lång tid framöver samtidigt som klimatet kräver att vi minskar beroendet av fossil energi.

Det finns lokala miljöeffekter och stora positiva konsekvenser för luftkvaliteten om sjöfarten ställs om till LNG i stället för tjockolja, men när det gäller klimataspekterna kan man ifrågasätta LNG eftersom merparten av LNG är metan som är en fossil gas. Enligt FN:s klimatpanel IPCC har denna växthusgas 86 gånger starkare klimatpåverkan än koldioxid i ett 20-årsperspektiv och nästan tre gånger starkare än kol. Att få fler fartyg att använda biodrivmedel eller att ställa om till eldrift vore betydligt bättre.

Det mest problematiska är dock att LNG-terminalen inte bara är tänkt att användas för fartygsbränsle. Det handlar om att också öka gasleveranserna till bland annat de kommunala kraftvärmeverken. Att nu göra investeringar i gasinfrastruktur riskerar att låsa Göteborg till fossil uppvärmning genom naturgas för lång tid framöver. Från statsrådets partikollegor i Göteborg hävdas det att anläggningen också ska kunna användas till biogas i framtiden. Det finns dock inte mycket som tyder på att biogas kommer att kunna importeras i stor skala eller kunna produceras i en sådan omfattning som motiverar den typ av anläggning som nu planeras i Göteborgs hamn.

Klimatet kräver en omställning av vårt samhälle. Det handlar om att vi fortsatt ska värna vår klimatsmarta elproduktion bestående av kärnkraft, vattenkraft och förnybart. Och det handlar om att ställa om transportsektorn och ersätta fossil energi med biodrivmedel eller el.

Mina liberala kollegor i Göteborg har själva drivit på för att stoppa utbyggnaden men har röstats ned av övriga partier. Nu ligger frågan på regeringens bord.

Min fråga till statsrådet Ibrahim Baylan är därför:

 

Kommer statsrådet och regeringen att bidra till att Sverige och Göteborg ska satsa på nya fossila anläggningar med rådande klimathot?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-08-20 Överlämnad: 2018-08-21 Anmäld: 2018-08-30 Svarsdatum: 2018-09-04 Sista svarsdatum: 2018-09-04

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga