Ökad försäljning av antibiotika för barn

Skriftlig fråga 2016/17:967 av Jenny Petersson (M)

Jenny Petersson (M)

till Statsrådet Gabriel Wikström (S)

 

Regeringen prioriterade fria läkemedel för barn, och när den prioriteringen gjordes uttrycktes oro för ökade förskrivningar av läkemedel till barn.

Siffror från Folkhälsomyndigheten visar att under 2016 minskade den totala antibiotikaförsäljningen (J01 exklusive metenamin) på recept med 1,6 procent jämfört med 2015, från 323 till 318 recept/1000 invånare och år. I åldersgruppen 0–6 år och 7–19 år ökade dock försäljningen med 4,5 procent respektive 1,5 procent.

Sett över en längre tid, sedan mitten av 1990-talet, har antibiotikaanvändningen bland de yngsta barnen minskat med över 70 procent i Sverige. Vänder nu trenden?

Att det sker en ökning av antibiotikaanvändningen hos barn rimmar väldigt illa med regeringens strategi för att bekämpa antibiotikaresistens.

Ingen ska behöva få antibiotika i onödan. Ju mer antibiotika som används, desto mer antibiotikaresistens utvecklas. Det är därför bekymmersamt att antibiotikaanvändningen bland barn ökar.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga ansvarigt statsråd Gabriel Wikström:

 

Vilka konkreta åtgärder och analyser avser regeringen och statsrådet att vidta i och med den ökade försäljningen av antibiotika för barn under 2016?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-03-02 Överlämnad: 2017-03-03 Anmäld: 2017-03-14 Svarsdatum: 2017-03-15 Sista svarsdatum: 2017-03-15
Svar på skriftlig fråga