Ökad förföljelse av bahaier i Iran

Skriftlig fråga 2020/21:3629 av Anders Österberg (S)

Anders Österberg (S)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

 

Irans största icke-muslimska religiösa minoritet, bahaierna, har de senaste decennierna utsatts för en systematisk förföljelse av regimen, dirigerad från högsta nivå i den iranska statsapparaten. Ett kännetecken för denna förföljelse är den ekonomiska apartheid man bedriver mot bahaierna. Bahaier anställs till exempel inte i offentlig sektor, deras affärer stängs godtyckligt ned, och bahaiungdomar nekas tillgång till högre utbildning. Det råder inga tvivel om att förföljelsen motiveras av religiösa motiv, det vill säga att bahaierna förföljs enbart på grund av sin tro.

I september 2020 avslöjade Internationella federationen för mänskliga rättigheter (FIDH) tillsammans med League for the Defence of Human Rights in Iran (LDDHI) ett läckt myndighetsprotokoll från provinsen Mazandaran som anger detaljerade instruktioner för övervakning och förtryck av bahaier. Det handlar bland annat om att "övervaka bahaiers sammankomster", utföra "strikta kontroller" och "identifiera bahaielever" för att "föra dem till islam". 

Den senaste tiden har en ny våg av ekonomisk tillstrypning drabbat landets bahaier. Utvecklingen har bland annat uppmärksammats i min tidigare skriftliga fråga 2020/21:1528 till utrikesministern med anledning av de koordinerade räderna mot bahai-hem i olika delar av landet, som drevs igenom av hundratals myndighetsagenter november 2020 samt de efterföljande konfiskeringarna av bahaiers egendomar i byn Ivel i norra Iran.

De iranska myndigheterna har nu utfärdat ett domstolsbeslut som i förra månaden publicerades på rättsväsendets hemsida: Privata egendomar tillhörande bahaier i provinsen Semnan kommer att konfiskeras omgående. "Anklagelsen" som rättsväsendet motiverar konfiskeringarna med är att egendomarna tillhör bahai-institutioner. Dock förbjöds bahai-institutioner i Iran i samband med den islamiska revolutionen 1979, och alla sådana institutioner upplöstes formellt 1983. Således existerar i dag inga egendomar tillhörande Bahai-institutioner i Iran. Om konfiskeringen av egendomarna i Semnan slutförs tillfaller egendomarna det statliga bolaget "Utförandet av Imam Khomeinis order" som kontrolleras av Irans högste ledare.

Artikel 49 i den iranska konstitutionen, vilken man använder sig av för att rättfärdiga konfiskeringarna, kräver att regeringen bevisar att sådana konfiskeringar är legitima under islamsk lag. Att artikel 49 missbrukas på detta sätt mot bahaierna, en religiös minoritet, demonstrerar klart och tydligt det religiöst motiverade syftet bakom beslagtagandet av egendomarna. Förra årets konfiskeringar i byn Ivel rättfärdigades med samma diskriminerande tolkning av artikel 49. Lagen har även använts för att beslagta jordbruk som tillhört bahaifamiljer i byn Roshankooh i över ett århundrade.

Beslagtagandena står i uppenbar strid med internationell rätt om icke-diskriminering och går emot FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter, vilken Iran också har undertecknat. Bahaierna i Ivel, Roshankooh och Semnan har samma rätt till sina egendomar som övriga medborgare.

Utöver den nyliga utvecklingen i provinsen Semnan har bahaierna i denna provins varit särskilt utsatta för förföljelse de senaste åren. Detta har skett genom bland annat fysiska och psykiska attacker, godtyckliga arresteringar och fängslanden, mordbränder av egendomar, vandalism av gravar och spridning av anti-bahaipropaganda. Vid ett riksdagsseminarium 2017 om bahaiernas situation i Iran fick vi lyssna till tonårsflickan Sarvnaz som är bahai från Semnan. Hon berättade modigt om sin uppväxt där. Hennes berättelse från ett barns perspektiv, som bland annat skildrade trakasserierna i skolan och perioden då hennes föräldrar satt i fängelse på grund av sin tro, lämnade ingen åhörare oberörd.

En statsledd förföljelse breder ut sig alltmer i Iran, och den ekonomiska tillstrypningen av landets bahaier dras åt allt hårdare.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga utrikesminister Ann Linde:

 

Vilka initiativ avser ministern att ta direkt med Iran med anledning av de iranska myndigheternas beslagtagning av bahaiers egendomar i Semnan och den tilltagande förföljelsen av bahaierna överlag?

Frågan är inlämnad

Händelser

Inlämnad: 2021-09-08 Överlämnad: 2021-09-08 Anmäld: 2021-09-09 Svarsdatum: 2021-09-15 Sista svarsdatum: 2021-09-15

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga