Ökad fastighetsskatt

Skriftlig fråga 2007/08:1392 av Waidelich, Tommy (s)

Waidelich, Tommy (s)

den 19 juni

Fråga

2007/08:1392 Ökad fastighetsskatt

av Tommy Waidelich (s)

till finansminister Anders Borg (m)

De borgerliga partiernas vallöfte till Sveriges villaägare var max 2 500 kronor i fastighetsskatt och att ingen skulle få höjd fastighetsskatt. Efter en kohandling efter valet sveks vallöftet. Nu visar sig effekterna i form av ökade fastighetsskatter. Enligt beräkningar från SCB och Villaägarna innebär den senaste höjningen av taxeringsvärdena för 2009 att 58 procent av landets småhusägare får högre fastighetsskatt.

SCB:s prognos är att taxeringsvärden kommer att skena iväg med i genomsnitt 32 procent och för Stockholmsregionen blir den ännu större. Det leder till att fastighetsskatten höjs för tusentals villaägare. Om vi ser på Stockholmsområdet blir det extra tydligt hur orättvisorna ökar. Invånarna i ytterkommunerna i Stockholms län är förlorare medan invånarna i centrala och sjönära lägen är vinnare.

I Norrtälje får 62 procent av alla småhus ökad fastighetsskatt. För Nynäshamn handlar det om 26 procent, Södertälje 19 procent och Haninge 15 procent.

Den borgerliga regeringens tricksande med fastighetsskatten har lett till att förutsägbarheten i fastighetsskatten minskar och att många småhusägare får betala högre fastighetsskatt än tidigare. Effekterna är tydliga. En tolvrumsvilla i Danderyd på 300 kvadratmeter beskattas lika som ett hus på 50 kvadratmeter i Roslagsbro i Norrtälje. Detta är djupt orättvist.

Min fråga till finansminister Anders Borg är:

Kommer finansministern att ta några initiativ till att göra fastighetsskatten mer rättvis?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-06-19 Anmäld: 2008-06-23 Besvarad: 2008-07-03 Svar anmält: 2008-08-14
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-07-03)