Ökad diskriminering av minoriteter i Iran

Skriftlig fråga 2019/20:972 av Anders Österberg (S)

Anders Österberg (S)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

 

I den islamiska republiken Iran demonstrerar tusen och åter tusen människor för frihet och mänskliga rättigheter. För många människor i landet har det gått upp att det är den egna regimen som förtrycker folket. Man skulle kunna tro att den senaste tidens utveckling i Iran, inte minst de omfattande demonstrationerna och det nedskjutna civila passagerarplanet, skulle få regimen att göra en kursändring mot ett mer öppet håll. Snarare har det blivit tvärtom.

De iranska myndigheterna har nyligen ändrat ansökningsprocessen för id-kort. Individer som ansöker om id-kort är numera begränsade till att välja en av de fyra erkända religionerna i landet. Individer som bekänner sig till andra trosuppfattningar måste antingen ljuga om sin tro eller så nekas ansökan och de blir berövade de mest grundläggande samhällstjänsterna såsom möjlighet att köpa egendom, ansöka om lån och lösa in checkar.

I sin rapport till FN:s generalförsamling i höstas beskriver FN:s särskilda rapportör för mänskliga rättigheter i Iran huvuddragen i de brott mot mänskliga rättigheter som riktas mot landets etniska och religiösa minoriteter. Enligt FN finns det i Iran ca 350 000 bahaier, vilka utgör landets största religiösa minoritet. FN-rapporten menar att bahaier har utstått de mest flagranta formerna av förtryck, förföljelse och trakasserier de senaste 40 åren. Bland annat nekas bahaier tillgång till högre utbildning och anställning i offentlig sektor, de trakasseras, utsätts för hatbrott och arresteringar. 

Procedurändringen med id-kort syftar särskilt till att drabba bahaierna. Detta bekräftas även i ett dokument till det iranska parlamentet där man framhåller just bahaierna i samband med regeringens utfärdande av nya nationella id-kort. Eftersom Bahailärorna uppmanar bahaier till sanningsenlighet kan de inte ljuga om sin tro. Flertalet rapporter bekräftar därför att bahaier har nekats att erhålla sina id-kort. Andra minoriteter som drabbas är bl.a. mandéer, yarsaner och yazidier.

Denna strategi är blott den senaste i den iranska regimens systematiska förföljelse av bahaier. Ytterligare nyliga exempel på att förföljelsen har spetsats till är bland annat domstolsbeslutet att alla egendomar tillhörande bahaierna i den iranska byn Ivel ska konfiskeras eftersom bahaierna har en ”pervers ideologi” och därför ingen ”legitimitet över sitt ägande”. Bara de tre senaste månaderna har dussintals bahaier arresterats och ytterligare dussintals har fått fängelsedomar på upp till tio år. 

För att avleda uppmärksamhet, särskilt vid svåra politiska och ekonomiska lägen, skönjs ett återkommande mönster i Iran där bahaier och andra minoriteter utpekas som syndabockar, förföljelsen stramas åt och folk hetsas mot varandra. Vi ser därför med stor oro på den senaste tidens utveckling.

Med anledning av detta vill jag fråga utrikesminister Ann Linde:

 

Kan ministern vara beredd att ta upp situationen med minoriteters rättigheter i Iran då hon möter sina kollegor och diskuterar MR-frågor på EU-nivå och särskilt då vilka åtgärder som EU kan vidta för att säkerställa att bahaier och andra minoriteter kan erhålla id-kort?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2020-02-17 Överlämnad: 2020-02-17 Anmäld: 2020-02-18 Sista svarsdatum: 2020-02-26 Svarsdatum: 2020-03-04

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga