Ökad bältesanvändning i buss och förbud mot stående passagerare i buss

Skriftlig fråga 2011/12:443 av Larsson, Lars Mejern (S)

Larsson, Lars Mejern (S)

den 1 mars

Fråga

2011/12:443 Ökad bältesanvändning i buss och förbud mot stående passagerare i buss

av Lars Mejern Larsson (S)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Busstrafiken är relativt förskonad från allvarliga olyckor. I Värmland har dock två bussolyckor skett under de senaste dagarna. Bussarna åkte av vägen i halt väglag. Vid en av olyckorna skadades en person allvarligt.

Sedan 1999 finns en bälteslag för bussar. Finns säkerhetsbälten i bussen ska passagerarna använda det.

En undersökning från försäkringsbolaget Folksam visar att endast 30 procent av busspassagerarna använder säkerhetsbälte. Bussbolaget Nettbuss visar i en undersökning att endast 17 procent av busspassagerarna använder säkerhetsbälte.

I många bussar som går på landsvägar och motorvägar tvingas resenärer att stå upp. Vid en olycka kan detta få mycket allvarliga konsekvenser. 

Vill vi i Sverige arbeta aktivt med nollvisionen borde åtgärder vidtas för att fler bussresenärer ska använda säkerhetsbälte.

Anser statsrådet att det är läge för åtgärder för bättre efterlevnad av bälteslagen i bussar och avser statsrådet att vidta åtgärder mot att passagerare tvingas ha ståplats på bussar som kör på landsvägar och motorvägar?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-03-01 Anmäld: 2012-03-01 Besvarad: 2012-03-07 Svar anmält: 2012-03-12

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-03-07)