Ökad arbetslöshet

Skriftlig fråga 2019/20:13 av Lars Beckman (M)

Lars Beckman (M)

till Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

 

För andra månaden i rad ökar arbetslösheten, visar ny statistik från Arbetsförmedlingen. Och för första gången på länge är arbetslösheten högre för kvinnor än för män. I slutet av augusti var drygt 350 000 personer arbetslösa vilket är 8 000 fler jämfört med ett år tillbaka. Även andelen stiger, enligt Arbetsförmedlingens sätt att räkna, från 6,9 till 7 procent. Det är en djupt oroande utveckling som i kombination med ett försörjningsstöd som ökar kraftigt kommer att sätta stor press på de offentliga finanserna. Samtidigt har regeringen planer på att införa ett friår – utvecklingsledighet – till en kostnad på åtskilliga miljarder. Det som borde göras är stora breda insatser för att få personer i jobb – i stället för att använda miljarder för att betala vuxna friska människor för att vara lediga.

Mot bakgrund av det anförda vill jag fråga arbetsmarknadsminister Eva Nordmark:

 

Vad avser ministern att vidta för åtgärder för att minska arbetslösheten i Sverige i allmänhet och bland kvinnor i synnerhet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-09-13 Överlämnad: 2019-09-16 Anmäld: 2019-09-17 Svarsdatum: 2019-09-25 Sista svarsdatum: 2019-09-25

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga