Ojämställd ohälsa

Skriftlig fråga 2007/08:966 av Bengtsson, Finn (m)

Bengtsson, Finn (m)

den 14 mars

Fråga

2007/08:966 Ojämställd ohälsa

av Finn Bengtsson (m)

till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson (m)

Försäkringskassan meddelade glädjande, vid en summering för år 2007, att ohälsotalet sjönk kraftigt. Sammantaget minskade ohälsotalet med 1,6 dagar under året för att komma ned till 38,3 dagar i december, vilket börjar närma sig Försäkringskassans mål på 37 dagar som genomsnitt för riket i slutet av 2008. Med regeringens synnerligen aktiva politik på detta område förefaller därför målet om 37 dagar nu äntligen vara inom räckhåll efter många försummade år av orimligt höga ohälsotal.

Men det råder fortfarande en stor skillnad i ohälsotal mellan kvinnor och män. För kvinnor i genomsnitt ligger detta på 46,1 dagar medan det för män ligger på 30,6 dagar, även om skillnaden har minskat under det senaste året.

Regeringens framgång med att radikalt få ned ohälsotalen under 2007 står inte minst att finna i den reform som socialförsäkringsministern ligger bakom och som har kallats Sjukvårdsmiljarden. Denna avsatta miljard delas nu under år 2008 ut till olika landsting i proportion till hur de lyckats få ned sina respektive ohälsotal. Framgångsreceptet för denna reform har visat att vi i landet totalt minskat kostnaderna för sjukpenningen från 30 miljarder kronor ned till 25 miljarder på ett enda år.

Alliansregeringen har visat sig framgångsrik i att införa jämställdhetstänkande i andra föreslagna reformer, till exempel i den för vårdnadsbidraget. En liknande jämställdhetsbonus, inom ramen för en sjukvårdsmiljardssatsning, borde vara möjlig.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att extra premiera de landsting som visar att minskningen av kvinnors ohälsotal överstiger den för männens?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-03-14 Anmäld: 2008-03-14 Besvarad: 2008-03-19 Svar anmält: 2008-03-20
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-03-19)