Ojämlika LSS-insatser

Skriftlig fråga 2015/16:1059 av Lotta Finstorp (M)

Lotta Finstorp (M)

till Statsrådet Åsa Regnér (S)

 

I färsk statistik från Socialstyrelsen framgår det att fördelningen av LSS-insatser fördelas ojämlikt mellan könen och beroende på var man bor.

Män får ca 60 procent av LSS-insatserna. Statistiken visar att den högsta andelen personer som får LSS-insatser i förhållande till befolkning finns i Västerbottens län och den lägsta i Stockholms län.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Åsa Regnér följande:

 

Avser statsrådet att vidta några åtgärder mot bakgrund av ovanstående uppgifter om ojämlika LSS-insatser?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2016-04-05 Överlämnad: 2016-04-05 Anmäld: 2016-04-06 Svarsdatum: 2016-04-13 Sista svarsdatum: 2016-04-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga