Ojämlika löner

Skriftlig fråga 2012/13:624 av Oskarsson, Christina (S)

Oskarsson, Christina (S)

den 26 juni

Fråga

2012/13:624 Ojämlika löner

av Christina Oskarsson (S)

till statsrådet Maria Arnholm (FP)

Nyligen presenterade Medlingsinstitutet sin officiella lönestatistik för 2012, vilket refererats i TCO-tidningen. År 2012 tjänade kvinnor i snitt 13,9 procent mindre än män. De mest jämställda lönerna finns inom staten, där kvinnor i snitt tjänar 8,9 procent mindre än män. Mindre jämställt är det i landstingen, där kvinnor endast har 75 procent av mäns lön.

När de lönepåverkande faktorerna yrke, utbildning, ålder, arbetstid och sektor vägs in visar statistiken att kvinnor i snitt tjänar 6,1 procent mindre än män, den så kallade oförklarade löneskillnaden. Det är en ökning med 0,2 procentenheter från föregående år, någonting som MI förklarar till stor del beror på ökade löneskillnader bland privatanställda tjänstemän. Genomsnittslönen förra året var 29 800 kronor. Högst lön hade män i landsting, med en genomsnittslön på 39 800 kronor. Lägst lön hade kvinnliga arbetare i privat sektor, som i genomsnitt tjänade 23 500 kronor.

Genom vilka initiativ vill statsrådet bidra till att minska löneskillnaderna mellan män och kvinnor, inte minst då den så kallade oförklarade löneskillnaden?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2013-06-26 Anmäld: 2013-06-26 Besvarad: 2013-07-01 Svar anmält: 2013-08-15

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-07-01)