Ojämlik vård av personer med multipel skleros

Skriftlig fråga 2019/20:689 av Camilla Waltersson Grönvall (M)

Camilla Waltersson Grönvall (M)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

I de nationella riktlinjerna som Socialstyrelsen har tagit fram för multipel skleros (MS) och Parkinsons sjukdom ges rekommendationer gällande bland annat diagnostik, uppföljning, behandling av sjukdomarna, omhändertagande och rehabilitering. I Sverige insjuknar varje år ungefär 1 000 människor i MS. Det är en autoimmun sjukdom där immunsystemet av okänd anledning angriper den egna nervvävnaden.

Nuläget gällande vården för personer med MS kan kort sammanfattas med att det är ytterst varierande tillgång till den relevanta specialistvård som krävs. Det finns stora regionala skillnader vad gäller diagnos, väntetider, behandling och kvalitet. Vården av MS ska framför allt äga rum i den öppna specialistvården med neurologi som specialitet. Av de patienter som har MS är det långt ifrån alla som får tillgång till relevant behandling, och avsaknaden av ett nationellt ledarskap gällande vården för personer med MS är påtaglig.

Den nationella utvärderingen av vård vid multipel skleros och Parkinsons sjukdom visar bland annat att det behövs bättre styrning och uppföljning av vården för dem som är sjuka i MS. Fler multidisciplinära team behövs. Fler bör följas upp regelbundet, och tillgången till sammanhängande rehabilitering behöver öka.

Mot bakgrund av det ovanstående vill jag ställa följande fråga till socialminister Lena Hallengren:

 

Vilka ytterligare nationella åtgärder avser socialministern att vidta i syfte att minska ojämlikheten i vården av personer med sjukdomen MS i Sverige?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2019-12-19 Överlämnad: 2019-12-20 Sista svarsdatum: 2020-01-03 Anmäld: 2020-01-14 Svarsdatum: 2020-01-15
Svar på skriftlig fråga