Ojämlik tillgång till antikroppstestning

Skriftlig fråga 2019/20:1934 av Viktor Wärnick (M)

Viktor Wärnick (M)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

Alltsedan coronapandemin slog till mot Sverige har det blivit tydligt att det råder stor ojämlikhet mellan invånarna i vårt lands olika delar vad gäller tillgång och rätt till att bli testad för pågående covid-19-infektion och till antikroppstest.

Folkhälsomyndigheten har aviserat att man bedömer att ett positivt antikroppstest ökar möjligheten till umgänge med framför allt närstående, vilket kan vara särskilt betydelsefullt för personer över 70 år och personer som tillhör en riskgrupp. De kan också i större utsträckning träffa närstående, såsom familj och vänner, som har antikroppar även om de själva inte har det.

Rätten att ta reda på om man har antikroppar mot covid-19 är betydelsefull för många människors frihet och psykiska välmående i en svår tid som denna. Trots detta är alltså inte tillgången och rätten till antikroppstest densamma för alla – det beror illa nog på var i Sverige man bor.

I exempelvis Stockholms län har alla invånare sedan i mitten av juni i år rätt att avgiftsfritt testa sig för antikroppar, medan testning bland allmänheten i Gävleborgs län inte ens kommit igång; starten planeras till tidigast i september månad och mot en egenavgift om 200 kronor. De regionala skillnaderna i landet är ett verkligt problem.

Med anledning av detta vill jag fråga socialminister Lena Hallengren:

 

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att minska ojämlikheten bland Sveriges invånare avseende tillgång och rätt till antikroppstest för covid-19?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-08-11 Överlämnad: 2020-08-12 Anmäld: 2020-08-20 Svarsdatum: 2020-08-26 Sista svarsdatum: 2020-08-26

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga