Ohälsan bland HBT-personer

Skriftlig fråga 2005/06:742 av Linna, Elina (v)

Linna, Elina (v)

den 3 januari

Fråga 2005/06:742 av Elina Linna (v) till statsrådet Morgan Johansson (s)

Ohälsan bland HBT-personer

Statens folkhälsoinstitut har nyligen presenterat en rapport om homo-, bi- och transsexuellas hälsa. Det visar sig att den psykiska ohälsan är betydligt större hos HBT-personer än bland heterosexuella. Ett exempel är andelen som försöker ta sitt liv som bland HBT-personer är dubbelt så hög som bland heterosexuella. En delförklaring till detta är enligt folkhälsoinstitutet den diskriminering som många homo-, bi- och transsexuella upplever och möter från sin omgivning.

Det är viktigt att det senare tydliggörs för att på det sättet peka på vilka åtgärder som behöver vidtas. I annat fall finns risken att dessa siffror bortförklaras som individrelaterade kopplat till den sexuella identiteten.

Mot bakgrund av den tidigare rapport som lades fram av HomO om brister och osynliggörande av HBT-frågor i socionomutbildningen finner jag det mycket angeläget att dessa frågor synliggörs. De som upplever oro, ängslan och depression ska inte heller riskera att mötas av oförstående och okunnig personal.

Min fråga till statsrådet är därför:

Avser statsrådet att vidta några åtgärder utifrån de förslag som Statens folkhälsoinstitut lagt fram för att motverka ohälsan hos homo-, bi- och transsexuella?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2006-01-03 Anmäld: 2006-01-17 Besvarad: 2006-01-19 Svar anmält: 2006-01-19
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-01-19)