Ohållbar situation på ambassader

Skriftlig fråga 2006/07:1389 av Kerimo, Yilmaz (s)

Kerimo, Yilmaz (s)

den 19 juni

Fråga

2006/07:1389 Ohållbar situation på ambassader

av Yilmaz Kerimo (s)

till utrikesminister Carl Bildt (m)

Situationen för de anställda och de visumsökande hos ambassaderna och generalkonsulaten i Turkiet och Syrien är ohållbar. Med anledning av många sökande från Irak blir det långa köer hos våra ambassader och konsulat i Istanbul, Ankara och Damaskus.

Nyligen fick inte ens alla komma innanför ambassadgrinden i Istanbul trots lång väntan i kö. Många går och ställer sig i kö på natten för att kunna få en chans att komma in för att lämna in en ansökan om besöksvisum. Personalen jobbar långt in på nätterna för att hinna med hanteringen av dessa ärenden.

Situationen är varken bra för personalen eller för de sökande. Personalförstärkning behövs. En ytterligare åtgärd kan vara att se över rutinerna för lättare ärenden, till exempel för de som har varit på besök i Sverige tidigare och återvänt efter viseringen.

Min fråga till utrikesministern är:

Vilka initiativ avser ministern att ta för att skapa en dräglig situation för visumsökande och personal vid de svenska ambassaderna och generalkonsulaten i Turkiet och Syrien?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2007-06-19 Anmäld: 2007-06-19 Besvarad: 2007-06-28 Svar anmält: 2007-08-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-06-28)