ogräsmedel

Skriftlig fråga 2001/02:1153 av Lindvall, Gudrun (mp)

Lindvall, Gudrun (mp)

den 8 maj

Fråga 2001/02:1153

av Gudrun Lindvall (mp) till jordbruksminister Margareta Winberg om ogräsmedel

Världens grodor är illa ute. En femtedel av alla grodarter är i dag utrotningshotade. Populationerna av de andra är i minskande. Av Sveriges 13 groddjursarter är nio hotade, flera av dessa inom hela Europa. Orsakerna kan vara flera, bl.a. klimatförändringar, våtmarksutdikningar och spridning av bekämpningsmedel i jordbruket.

Nu visar en ny studie från USA att låga halter av atrazin, huvudsubstansen i världens vanligaste ogräsutrotningsmedel, påverkar grodor att byta kön, vilket omöjliggör framtida reproduktion.

Atrazin är det mest använda ogräspreparatet i USA för besprutning av bl.a. majs- och sojabönsodlingar. Preparatet är också mycket vanligt i övriga världen @ det har använts i 80 länder under 40 år. I Sverige förbjöds atrazin 1989, men eftersom det inte bryts ned återfinns resthalter i mark och vatten. Minst 84 av Sveriges dricksvattentäkter är förorenade av numera förbjudna ogräsmedel, bl.a. totalutrotningsmedlet Totex, där atrazin ingick.

Trots farligheten finns risk att atrazin kan bli tillåtet i Sverige @ om EU får bestämma. Ämnet är ett av de som kan hamna på vad som kallas EU:s positiva lista @ den lista med ämnen som ska vara tillåtna i hela unionen. De nya bevisen ökar behovet av ett förbud mot ämnen som atrazin.

Jag vill fråga ministern:

På vilket sätt kommer dessa nya rön att användas för att förhindra att atrazin åter blir tillåtet i Sverige?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2002-05-08 Anmäld: 2002-05-14 Besvarad: 2002-05-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2002-05-16)