Ogaden

Skriftlig fråga 2008/09:1115 av Sachet, Ameer (s)

Sachet, Ameer (s)

den 28 juli

Fråga

2008/09:1115 Ogaden

av Ameer Sachet (s)

till utrikesminister Carl Bildt (m)

Ogaden ligger i sydöstra Etiopien vid gränsen till Somalia, i den sydöstra delen av Somaliregionen. Ogaden tillerkändes Abessinien (Etiopien) i slutet av 1800-talet. Det bebos av somaliska nomader. Området invaderades 1977 av somaliska trupper som lyckades erövra hela området men drevs tillbaka 1978 av sovjetiska trupper som allierat sig med etiopierna. Gerillakamp mot den etiopiska regeringen har pågått sedan slutet av 1980-talet. Kampen leds av ONLF (Ogadens nationella befrielsefront). Ogaden hotar att bli ett nytt Darfur.

Liknande utvecklingen i Darfur finns här ett mönster av att regeringsstyrkorna attackerar civila med fruktansvärd hänsynslöshet. Svält, våldtäkt och mord – så låter berättelserna från dem som flytt från det isolerade Ogaden till det statslösa, fattiga Somalia. Risken för ett nytt folkmord är överhängande. Till skillnad från i fallet Darfur är centralregeringen i fallet Ogaden en av västvärldens allierade. Både EU och USA har mycket stort inflytande över Etiopien i form av bistånd och möjlighet till politiska påtryckningar; det är hög tid att börja använda det. Ogaden tros ha en omfattande naturgasreserv och kanske är det detta som ligger till grund för västvärldens (och Kinas) stöd till den etiopiska regeringen.

Avser utrikesministern att ta något initiativ inom EU för att undersöka vittnesmålen och förhindra att folkmord sker i Ogaden?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2009-07-28 Anmäld: 2009-08-13 Besvarad: 2009-08-18 Svar anmält: 2009-08-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-08-18)