Ofrivilliga kusinäktenskap

Skriftlig fråga 2006/07:1517 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)

den 3 augusti

Fråga

2006/07:1517 Ofrivilliga kusinäktenskap

av Carina Hägg (s)

till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (fp)

I nuvarande äktenskapsbalk finns inga hinder för kusingifte. Detta är inte heller önskvärt trots en förmodad ökad risk för missbildade barn. Kusinäktenskap har en historisk bakgrund och förekommer i flera länder inklusive dagens Sverige, men ändå är kunskapen här liten. Olika kulturer kan kategorisera familjeband olika. Några exempel: Många skiljer på parallellkusiner och korskusiner. I en kultur kan en patrilinjär parallellkusin vara för nära släkt medan i en annan sonen bör gifta sig med pappans brorsdotter. När kusinäktenskap arrangeras med både kvinnans och mannens samtycke är det främst en familjeangelägenhet. Men när kusinäktenskap blir ett tvång vidgas det till en samhällsfråga. Det är därför angeläget att frågan om kusinäktenskap tas upp i den dialog som förs om unga flickors egna val, tvångsäktenskap, hedersmord, mansrollen och jämställdhet.

Jag vill fråga statsrådet Nyamko Sabuni vilka åtgärder hon tänker vidta för att belysa problemen i samband med ofrivilliga kusinäktenskap.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2007-08-03 Anmäld: 2007-08-16 Besvarad: 2007-08-16 Svar anmält: 2007-08-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-08-16)