Ofrivillig roaming i Öresundsregionen

Skriftlig fråga 2007/08:1550 av Astudillo, Luciano (s)

Astudillo, Luciano (s)

den 14 augusti

Fråga

2007/08:1550 Ofrivillig roaming i Öresundsregionen

av Luciano Astudillo (s)

till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (fp)

Så kallad ofrivillig roaming är ett elektroniskt nätproblem som drabbar användare av mobiltelefon i områden nära en nationsgräns. Trots att mobiltelefoninnehavaren befinner sig på svensk mark kan det svenska mobilnätet vara svagare än till exempel det danska eller tyska, vilket innebär att mobiltelefonen automatiskt kan koppla upp sig mot det utländska nätet. Eftersom många svenska mobilkunder har en fast taxa för samtal inom Sverige eller till andra kunder med samma operatör kan uppkopplingen till det utländska nätet innebära betydligt högre kostnader för mobilkunden.

Problemet är störst och tydligast längs Öresundskusten där det danska nätet lätt tar över. Delar av Österlen i sydöstra Skåne får in signalerna från danska Bornholm. Och längs sydkusten i Skåne kan mobilkunderna få in polska eller tyska nät.

Jag vill därför fråga statsrådet vilka åtgärder hon avser att vidta i syfte att mobiltelefonkonsumenter inte drabbas ekonomiskt av så kallad ofrivillig roaming.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-08-14 Anmäld: 2008-08-21 Besvarad: 2008-08-27 Svar anmält: 2008-08-28

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-08-27)