Ofredanden av unga kvinnor i skolmiljö

Skriftlig fråga 2016/17:1507 av Markus Wiechel (SD)

Markus Wiechel (SD)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Att sexuella trakasserier förekommer på svenska skolor är inget nytt. Många hävdar också att detta fenomen har blivit vanligare, och det finns såväl statistik som vittnesmål som pekar på att så också är fallet. När en flicka ofredas i skolmiljö förväntas skolledningen agera för att förhindra detta; det är helt enkelt skolans uppgift. När så inte sker vet vi att skolledningen inte har lyckats göra sitt jobb, vilket kan ha med flera saker att göra. Klart är att det är ett svek från samhället, och yttersta ansvaret för att åtgärda detta problem ligger på ansvariga politiker.

I en ny offentlig video från samhällsdebattören Joakim Lamotte blir vi påminda om detta fenomen, som tyvärr har blivit vanligt förekommande i skolor över hela landet. Lamotte och många andra vittnar om att flera av de unga flickor som berättar om problemet blir kallade rasister, då förövarna i stor utsträckning råkar vara nyanlända elever. Flickorna får därför ingen hjälp, och flertalet offer sägs inte ens våga ta upp problemet av rädsla för att bli kallade rasister.

Med hänvisning till ovanstående önskar jag att statsrådet svarar på följande fråga:

Är det statsrådets uppfattning att antalet fall av sexuella ofredanden och trakasserier utförda av nyanlända elever har ökat, och vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att utsatta kvinnor ska kunna vittna och för att få skolan att sätta stopp för detta?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-06-01 Överlämnad: 2017-06-01 Anmäld: 2017-06-02 Svarsdatum: 2017-06-14 Sista svarsdatum: 2017-06-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga