Oförklarliga skillnader i behandling av män respektive kvinnor

Skriftlig fråga 2005/06:881 av Andersson, Magdalena (m)

Andersson, Magdalena (m)

den 27 januari

Fråga 2005/06:881 av Magdalena Andersson (m) till statsrådet Ylva Johansson (s)

Oförklarliga skillnader i behandling av män respektive kvinnor

I en fråga 778 tog jag upp att det av Socialstyrelsens Hälso- och sjukvårdsrapport 2005 framgår att det finns en del slående könsskillnader när det gäller användningen av vissa läkemedel. Orsakerna till dessa skillnader är delvis oklara, men generellt är det till männens och de yngres fördel.

Bland hjärtinfarktspatienter får männen oftare än kvinnorna både så kallade ballongsprängningar och kärlkransröntgen. När kvinnor får mer vattendrivande medel får männen mer blodfettssänkande medicin, blodförtunnande medel och läkemedel som hämmar hjärtsvikt och högt blodtryck. Männen opereras också allt tidigare för höftledsbesvär medan genomsnittsåldern för kvinnor med samma besvär varit oförändrad i tio år. Detta trots att det inte finns belägg för att män fått skörare skelett än kvinnor under samma tid.

Oförklarliga skillnader i behandlingen av män och kvinnor borde inte förekomma alls. Hälso- och sjukvårdslagens krav på god vård på lika villkor är näppeligen uppnått.

Med anledning av ovanstående frågade jag vilka åtgärder statsrådet avser att vidta för att kvinnor och män ska omfattas av lika god behandling i vården och lagens krav uppfyllas. Det svar jag nu fått av statsrådet berör inte alls den rapport från Socialstyrelsen som jag hänvisade till och som handlar om behandlingen av män och kvinnor utan handlar mer om användningen av läkemedel.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att dessa av Socialstyrelsen redovisade oförklarliga skillnader i behandling av män respektive kvinnor inte ska förekomma?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-01-27 Anmäld: 2006-01-27 Besvarad: 2006-02-01 Svar anmält: 2006-02-01

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-02-01)