Officersutbildningen

Skriftlig fråga 2012/13:268 av Hultqvist, Peter (S)

Hultqvist, Peter (S)

den 23 januari

Fråga

2012/13:268 Officersutbildningen

av Peter Hultqvist (S)

till försvarsminister Karin Enström (M)

År 2010 var det 1 600 sökande till officersutbildningen. Två år senare var det 350. I år, 2013, är det 239. Denna utveckling är definitivt inte bra och riskerar att leda till en kvalitetsförsämring. Tydligt är att värnplikten tidigare spelade en stor roll för att skapa intresse för officersyrket. Försvarets nya personalförsörjning saknar den dimensionen.

Min fråga till försvarsministern är:

Vilka åtgärder avser försvarsministern att vidta mot bakgrund av det radikalt minskade intresset för officersutbildningen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2013-01-23 Anmäld: 2013-01-23 Besvarad: 2013-01-30 Svar anmält: 2013-01-30
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-01-30)