Offentligt stöd till regionala flygplatser

Skriftlig fråga 2012/13:609 av From, Isak (S)

From, Isak (S)

den 19 juni

Fråga

2012/13:609 Offentligt stöd till regionala flygplatser

av Isak From (S)

till finansminister Anders Borg (M)

Inom EU-kommissionen pågår diskussioner om att begränsa offentligt stöd till regionala flygplatser. Om detta blir verklighet kommer det att slå mycket hårt mot det regionala näringslivet, som är beroende av alla små flygplatser runt om i Sverige, till exempel flygplatsen i Lycksele, som får kommunalt och statligt stöd liksom flygplatsen i Vilhelmina. Utan offentligt stöd skulle speciellt små flygplatser i norra Sverige tvingas att lägga ned sin verksamhet.

Detta är mycket allvarligt med tanke på att de regionala flygplatserna utgör en livsviktig del av kommunikationerna i landet, inte minst för näringslivet i Västerbotten. I Hemavan Tärnaby har flygplatsen en avgörande betydelse för besöksnäringen, som enligt alla bedömare har stor potential.

Liknande förslag från kommissionen har funnits tidigare, men de har då stoppats av tidigare socialdemokratiska regeringar i Sverige.

Eftersom jobb och regionalutveckling är av stor betydelse för statsbudgeten krävs nu att Sverige tydligt markerar sitt stöd för fortsatt offentligt stöd till de regionala flygplatserna.

Avser finansministern att agera för att stoppa EU-kommissionens förslag, som kan innebära att bland annat Lycksele flygplats läggs ned?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2013-06-19 Anmäld: 2013-06-19 Besvarad: 2013-06-26 Svar anmält: 2013-06-26

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-06-26)