offentligt biträde för underåriga

Skriftlig fråga 2001/02:1158 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)

den 14 maj

Fråga 2001/02:1158

av Carina Hägg (s) till justitieminister Thomas Bodström om offentligt biträde för underåriga

Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, 1990:52, innehåller inga bestämmelser om överklagande av beslut om förordnande av offentligt biträde. Bestämmelser i den delen måste sökas i lagen om offentligt biträde. Denna upplevs i dag dock inte ge den tydlighet som behövs när det gäller ett underårigt barn som inte själv kan föra sin talan. Barnet har inte rättslig förmåga och kan inte själv driva frågan om byte av offentligt biträde. I mål enligt lagen om unga har barnet, vårdnadshavaren samt socialnämnd ställning som parter i ärende. Det offentliga biträdet kan, om samarbetssvårigheter uppstår, begära att få bli entledigad från uppdraget. Men vem kan överklaga beslut om offentligt biträde för underårigt barn om det brister i lämplighet att företräda barnet?

Min fråga är om justitieminister Bodström vidtagit någon åtgärd för att, utifrån barnets bästa, klargöra vem som kan överklaga ett underårigt barns klagan på offentligt biträde.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2002-05-14 Anmäld: 2002-05-21 Besvarad: 2002-05-23
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2002-05-23)