offentligt biträde för barn

Skriftlig fråga 2001/02:1221 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)

den 23 maj

Fråga 2001/02:1221

av Carina Hägg (s) till justitieminister Thomas Bodström om offentligt biträde för barn

Till rättshjälpsbiträde får förordnas advokat, biträdande jurist på advokatbyrå eller någon annan som är lämplig för uppdraget. Har den rättssökande själv föreslagit någon som lämplig ska denne förordnas om det inte medför ökade kostnader eller i övrigt finns särskilda skäl emot detta. Någon kompetens om hur barn fungerar krävs däremot inte för att komma i fråga som offentligt biträde för ett barn. Vederbörande ska vara lämplig för uppdraget men då det inte finns skrivet om att i begreppet bör ingå barnkompetens så kan inte detta hävdas. I dag är vi medvetna om behovet av barnkompetens i mål som berör barn och följdriktigt bör detta också avspegla sig i de lagrum som reglerar förordnande av offentligt biträde för barn. En sådan förändring i lagen skulle också stimulera till behövlig kompetenshöjning i mål med barn inblandade.

Min fråga till justitieminister Thomas Bodström är om man vidtagit någon åtgärd för att barnkompetens ska bli ett extra krav för att, som offentligt biträde, få företräda barn.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2002-05-23 Anmäld: 2002-05-28 Besvarad: 2002-05-29
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2002-05-29)