offentlighetsprincipen

Skriftlig fråga 1998/99:504 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)
Fråga 1998/99:504 av Carina Hägg (s) till justitieministern om offentlighetsprincipen

den 26 mars

 

Enligt utredningen Ds 1997:7 Några frågor om förhållandet mellan upphovsrätten och offentlighetsprincipen skall rätten att ta del av offentliga handlingar begränsas. Utredningen hänvisar till den kritik som framförts mot regeringen angående dess hantering av upphovsrätten och offentlighetsprincipen. Jag är kritisk mot utredningens slutsatser. Men det som föranledde mig att ta upp frågan med regeringen är hemligstämplingen av material kring hanteringen av den s.k. scientologibibeln. Det var svårt att debattera konstitutionsutskottets granskningsbetänkande i frågan den 27 maj 1998 och om inte hemligstämpeln hävs blir det orimligt att fortsätta debatten.

På mitt bord ligger nu den tyska kommissionsrapporten Endberickt, der Enquete-kommission Sogenannte Sekten och Psychogruppen Drucksache 13/10950, EU:s betänkande om sekter i Europeiska unionen. Rapporten ger uttryck för att frågan om scientologerna engagerar européer. Själv har jag i kammaren försökt visa på styrkan, bredden, strategin samt bristen på demokrati i dessa sammanhang. Frågan om regeringens ståndpunkt har ställts men är fortfarande obesvarad.

 

Min fråga till justitieminister Laila Freivalds är om regeringen avser att lätta på hemligstämpeln som kopplas till den s.k. scientologibibeln?

 

 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1999-03-26 Besvarad: 1999-03-31 Anmäld: 1999-04-13
Svar på skriftlig fråga