offentliga toaletter för handikappade

Skriftlig fråga 2004/05:1499 av Lindström, Torsten (kd)

Lindström, Torsten (kd)

den 26 april

Fråga 2004/05:1499

av Torsten Lindström (kd) till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om offentliga toaletter för handikappade

Alla människor har rätt till ett gott och värdigt liv. Till detta hör möjligheten att vistas och röra sig fritt i samhället. Offentliga toaletter som kan användas av alla är en av förutsättningarna för att möjliggöra detta. Det gäller också funktionshindrade.

I dag finns bestämmelser om toaletter för funktionshindrade i bland annat Boverkets, Arbetarskyddsstyrelsens och Handikappombudsmannens riktlinjer och föreskrifter. Av dessa framgår emellertid inte att det ska finnas utrymme för medföljande, till exempel personliga assistenter, vid toalettbesök. Det innebär i praktiken att det inte alltid finns plats för dessa och toalettbesöket blir därför inte möjligt. Den enskildes rörelsefrihet inskränks.

Mot bakgrund av det ovan anförda vill jag fråga statsrådet:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att säkerställa att det på toaletter för rörelsehindrade finns plats för medföljande?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2005-04-26 Anmäld: 2005-04-26 Besvarad: 2005-05-04 Svar anmält: 2005-05-09

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-05-04)