Offentliga medel till verksamheter med antidemokratisk agenda

Skriftlig fråga 2012/13:496 av Hägg, Carina (S)

Hägg, Carina (S)

den 7 maj

Fråga

2012/13:496 Offentliga medel till verksamheter med antidemokratisk agenda

av Carina Hägg (S)

till statsrådet Birgitta Ohlsson (FP)

Årligen utgår offentliga medel som ska ha som syfte att motverka intolerans på en rad olika områden. Det är dock tveksamt om före detta statsrådet Nyamko Sabunis motivering till fördelningen av dessa anslag uppfyller de uttalade målsättningarna. Har ändamålet för dessa och andra offentliga medel uppfyllts, och är utfallet rimligt utifrån jämställdhetsmål?

Medel har utgått till organisationer som inte har en känd övervägande positiv agenda utan snarare verkar för ökade motsättningar, intolerans och diskriminering. Medel anslås till olika seminarier som bland annat har involverat Yvonne Ridley, som i sin tur anklagas för att ha medverkat i antisemitiska sammanhang. Miljöer som ser al-Awlaki som en förebild, främjar en antidemokratisk agenda och inspirerar till terrorism ges plattformar. Kretsar som systematiskt för fram antisemitiska åsikter ges anslag. Talare som förespråkat dödsstraff för homosexualitet bjuds in.

Jag menar att regeringen nu har att se frågan samlat och granska det långsiktiga syftet i stället för att ensidigt reagera på enskildheter som framkommer i offentlig debatt. Kunskapen behöver öka och myndighetsuppdrag ses över.

Avser statsrådet och regeringen att göra en översyn av frågan mot bakgrund av att offentliga medel utgår till verksamheter som främjar diskriminering och en antidemokratisk agenda?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2013-05-07 Anmäld: 2013-05-13 Svar anmält: 2013-05-17 Besvarad: 2013-05-17
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-05-17)