Offentlig upphandling och skattefuskande entreprenadkedjor

Skriftlig fråga 2008/09:572 av Eriksson, Birgitta (s)

Eriksson, Birgitta (s)

den 4 februari

Fråga

2008/09:572 Offentlig upphandling och skattefuskande entreprenadkedjor

av Birgitta Eriksson (s)

till statsrådet Mats Odell (kd)

Upphandlingen av olika tjänster från kommuner och landsting brister inte sällan i uppmärksamhet kring skattefusk och svartarbete. Inte minst gäller detta städbranschen. Bakom företaget med det exceptionellt lägre budet finns ibland en skumraskverksamhet med långa kedjor av underentreprenörer. I slutändan betalas varken skatter och löner ut som de ska och inte sällan finns papperslösa längst ned i pyramiden, människor som väl utför sina arbetsuppgifter men till löner långt under avtal, de varken kan eller vågar protestera. Eftersom skatter och sociala avgifter inte betalas och eftersom lönekostnaden hålls låg vinner dessa oseriösa företag och företagare, inte sällan också med andra kriminella kopplingar, anbudsförfarandet. De till och med vågar överklaga och ges rätt då deras bud inte vinner.

Kommuner och landsting behöver både utbildning och redskap för att mota de svarta städföretagen. Vid upphandling måste exceptionellt låga anbud närmare kunna granskas och ifrågasättas. Vid överklaganden måste också rättsinstanser åläggas att beakta om det låga anbudet kan ha sin upprinnelse i undanhållande av skatter och sociala avgifter samt i icke avtalsmässiga löner, det vill säga oseriös konkurrens. Ärliga företag och företagare drivs bort då skumraskföretagen tillåts hålla på.

Vilka initiativ avser statsrådet att ta för att motverka att offentlig verksamhet upphandlar städtjänster från företag som bygger sina låga anbud på skattefusk, svartjobb och exploatering av så kallade papperslösa?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2009-02-04 Anmäld: 2009-02-09 Svar anmält: 2009-02-11 Besvarad: 2009-02-11

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-02-11)