Offentlig land-för-land-rapportering

Skriftlig fråga 2019/20:462 av Tony Haddou (V)

Tony Haddou (V)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Den 28–29 november träffas EU:s konkurrenskraftsråd. En av frågorna på agendan är förslaget om att multinationella företag offentligt ska rapportera vilka vinster de gör och vilka skatter de betalar i varje land där de är verksamma. Det är det som brukar kallas för offentlig land-för-land-rapportering för multinationella företag.

Offentlig land-för-land-rapportering för multinationella företag är ett viktigt verktyg i arbetet mot aggressiv skatteplanering och skatteflykt. Det handlar om att företagen öppet ska rapportera vilka vinster de gör och hur mycket skatt de betalar i varje land där de är verksamma. Genom offentlig land-för-land-rapportering blir det möjligt för människor att se om multinationella företag betalar sin del av skatten och annars utkräva ansvar. Detta gäller särskilt i länder där skattelagstiftning brister eller resurser saknas för att säkra att den följs.

Sverige är ett av de länder som hittills har blockerat förslaget om offentlig land-för-land-rapportering.

Mot denna bakgrund vill jag ställa följande fråga till finansminister Magdalena Andersson:

 

Avser finansministern att stödja förslaget om offentlig land-för-land-rapportering i EU:s konkurrenskraftsråd?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-11-21 Överlämnad: 2019-11-21 Anmäld: 2019-11-22 Svarsdatum: 2019-12-04 Sista svarsdatum: 2019-12-04
Svar på skriftlig fråga