offentlig kränkning i medierna

Skriftlig fråga 2001/02:924 av Fransson, Sonja (s)

Fransson, Sonja (s)

den 20 mars

Fråga 2001/02:924

av Sonja Fransson (s) till justitieminister Thomas Bodström om offentlig kränkning i medierna

TV 4 har inlett ett humorprogram som heter Ursäkta röran (vi bygger om) som ska bygga på modern ironi.

Programmet har satt i system att lura människor att deltaga under falska förespeglingar om en seriös intervju. Men när intervjun faktiskt genomförs visar det sig att den är en ploj med enda syftet att förnedra och kränka människor.

Ett flertal personer, kända som okända, har råkat ut för detta s.k. skämt. Dessa personer har känt sig fullständigt utlämnade till journalisternas godtycke.

Jag vet att vi har yttrandefrihet i vårt land. Men innebär yttrandefriheten att det är fritt fram att kränka och förnedra människor offentligt i medierna?

Mot denna bakgrund vill jag fråga ministern:

Vad avser ministern att göra för att förbättra skyddet för enskilda personer som utsätts för offentlig kränkning i medierna?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2002-03-20 Besvarad: 2002-03-27 Anmäld: 2002-04-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2002-03-27)