oegentligheter vid röstning

Skriftlig fråga 2003/04:1354 av Wahlgren, Marie (fp)

Wahlgren, Marie (fp)

den 21 juni

Fråga 2003/04:1354

av Marie Wahlgren (fp) till statsrådet Pär Nuder om oegentligheter vid röstning

I Sverige räcker det oftast med ett röstkort för att få rösta. Väljare avkrävs sällan legitimation i röstlokalen, vilket förvånar många, särskilt de yngre väljarna. Det är uppenbart att detta öppnar för möjligheten till valfusk och nu kommer uppgifter från Malmö om en man som genom hoplånade röstkort lyckats rösta inte mindre än tio gånger.

"Det var extremt lätt. Och det finns gott om folk som inte bryr sig om valet och är villiga att ge bort eller sälja röstkort" berättar mannen för Ystad Allehanda.

Endast misstanken om valfusk är oroande för ett demokratiskt land och det är självklart att detta måste förhindras i så stor utsträckning som möjligt. Sverige kan inte naivt tro att sådant inte händer här. Vi är som land också i allt större utsträckning utsatta för politiska krafter med mindre solid demokratisk grund som mycket väl skulle kunna tänka sig att utnyttja den möjlighet som den naiva inställningen ger.

Vad avser statsrådet att göra för att förhindra framtida valfusk i form av överlåtelse av röstkort?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2004-06-21 Besvarad: 2004-07-05 Svar anmält: 2004-09-14 Anmäld: 2004-09-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2004-07-05)