OECD:s nya grå lista

Skriftlig fråga 2008/09:827 av Olsson, Hans (s)

Olsson, Hans (s)

den 7 april

Fråga

2008/09:827 OECD:s nya grå lista

av Hans Olsson (s)

till finansminister Anders Borg (m)

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) har den 2 april presenterat en ny listning av världens stater i fråga om utbyte av skatteinformation: vita, grå och svarta stater. De 38 grå staterna, eller snarare jurisdiktionerna, är jurisdiktioner som har ställt i utsikt att ansluta sig till OECD:s standard för informationsutbyte men ännu inte helt implementerat det. Dessa 38 är indelade i två grupper där Österrike, Belgien, Luxemburg och Schweiz nu sägs acceptera artikel 26 i OECD-mallen för skatteavtal. Genom artikel 26 förbinder sig en stat att utbyta information som förutses relevant och korrekt för ett skatteavtal samt för administration och genomförande av skattelagstiftningen. Artikel 26 innehåller dock också en rad kryphål, bland annat eftersom den stat som vill ha information måste visa att den begärda informationen har relevans. Mer slumpmässigt sökande efter napp är inte tillåtet. Av övriga 38 jurisdiktioner är huvuddelen öar tillhöriga de gamla nederländska och brittiska kolonialväldena och torde genom brittisk och holländsk försorg kunna pressas rätt långt. Flera ligger i Västindien och har haft en inriktning mot dels amerikansk skattesmitning, dels penningtvätt och gömmande av pengar av amerikanska och latinamerikanska brottsorganisationer (maffian, kokainkartellerna med flera) varför ett samarbete med USA, Kanada och latinamerikanska samarbetsorganisationer skulle vara betydelsefullt.

Vilka initiativ avser finansministern att vidta mot de 38 grå jurisdiktionerna på OECD:s lista under Sveriges ordförandeskap i EU?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2009-04-07 Anmäld: 2009-04-08 Besvarad: 2009-04-20 Svar anmält: 2009-04-21
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-04-20)