OECD:s betoning av kärnkraftens betydelse

Skriftlig fråga 2019/20:1047 av Lotta Olsson (M)

Lotta Olsson (M)

till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

 

På OECD:s möte i Paris den 24–26 februari var man mycket tydlig från OECD med att vi inte kan nå FN:s klimatmål 2030 om inte andelen kärnkraft ökar, detta eftersom kärnkraft är det enda energislaget med tillräcklig effekt för att tillräckligt snabbt minska CO2-utsläppen från fossila bränslen.

Min fråga till miljö- och klimatminister Isabella Lövin lyder:

 

Delar ministern OECD:s uppfattning att kärnkraften spelar en avgörande roll för att nå FN:s klimatmål till 2030, och avser ministern med anledning därav att vidta några åtgärder för att stärka kärnkraftens betydelse i arbetet med att nå målen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-03-05 Överlämnad: 2020-03-06 Anmäld: 2020-03-10 Svarsdatum: 2020-03-18 Sista svarsdatum: 2020-03-18
Svar på skriftlig fråga