Odling i staden

Skriftlig fråga 2008/09:1020 av Eriksson, Birgitta (s)

Eriksson, Birgitta (s)

den 11 juni

Fråga

2008/09:1020 Odling i staden

av Birgitta Eriksson (s)

till jordbruksminister Eskil Erlandsson (c)

Vi vill alla ha gröna städer med stora parker och bra grönytor. Det ger liv, vissa rekreationsmöjligheter och renar luften. Inte minst gäller detta större städer och för dem som kanske har svårt att ta sig till större grönmiljöer längre bort från hemmet – de äldre och familjer med små barn.

Nu diskuteras också odling i städerna utifrån intresse av närodling och klimatsmarthet. Den gamla kolonirörelsen som faktiskt en gång tillkom för husbehovsodling representerar nu modernitet. Många koloniområden i städerna har byggts bort men tack och lov återstår ännu många. Till nyproduktion av bostäder knyts inte sällan möjligheter till att få en odlingslott i området. Utomlands experimenteras också med takterassodling i stora städer.

Avser jordbruksministern att ta några initiativ för att stimulera till och främja odling i städerna?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-06-11 Anmäld: 2009-06-11 Besvarad: 2009-06-17 Svar anmält: 2009-06-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-06-17)