Odenaturerad etanol och kvotpliktsförslaget

Skriftlig fråga 2012/13:533 av Pertoft, Mats (MP)

Pertoft, Mats (MP)

den 20 maj

Fråga

2012/13:533 Odenaturerad etanol och kvotpliktsförslaget

av Mats Pertoft (MP)

till finansminister Anders Borg (M)

Regeringen har nyligen avslutat remissomgången av kvotpliktsutredningen för biodrivmedel, och riksdagen förväntar sig en proposition i samband med höstbudgeten 2013. Kvotpliktsförslaget innebär att dagens styrmedel, där biodrivmedel är befriade från energi- och CO2-skatt, ersätts av en bindande inkvotering av biodrivmedel i bensin och diesel, där energiskatt påförs. Det är en positiv utveckling. Emellertid vill regeringen i sitt förslag avskaffa tullkravet på odenaturerad (ren) etanol. Detta riskerar att öppna dörrarna för import av undermålig etanol, till exempel amerikansk majsetanol med mycket sämre klimatnytta än den vi använder i dag i Sverige.

Regeringens förslag till kvotplikt är tänkt att träda i kraft den 1 maj 2014. Emellertid kommer EU:s minimikrav på etanolens CO2-reduktion att skärpas till 50 procent den 1 januari 2017. EU:s minimikrav kommer då att stoppa import av undermålig etanol. Detta innebär att Sverige i enlighet med kvotpliktsförslaget kommer att vara öppet för import av klimatundermålig etanol från 1 maj 2014 till den 1 januari 2017. Det kan knappast vara regeringens avsikt att öppna Sverige för så kallad fuletanol och därmed riskera att öka Sveriges CO2-utsläpp. En möjlig lösning vore att regeringen i sin proposition till exempel föreslår en förlängning av tullkravet på odenaturerad etanol fram till dess att EU-direktivet börjar gälla den 1 januari 2017 respektive från början inkluderar ett krav på 50 procents klimatnytta i kvotpliktsförslaget.

Min fråga till finansministern är därför:

Är finansministern beredd att agera för att säkerställa att Sverige inte öppnar dörrarna för etanol med låg klimatnytta i samband med att kvotpliktsförslaget genomförs?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2013-05-20 Anmäld: 2013-05-21 Svar anmält: 2013-05-30 Besvarad: 2013-05-30
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-05-30)