Ocker

Skriftlig fråga 2017/18:488 av Mikael Eskilandersson (SD)

Mikael Eskilandersson (SD)

till Statsrådet Heléne Fritzon (S)

 

Det finns en lag mot ocker i Sverige, alltså att medvetet ta ett överpris för att man utnyttjar kundens begränsade möjligheter eller bristande kunskap. Dock används denna i stort sett inte alls, och den har mestadels uppmärksammats när det gäller högkostnadskrediter och sms-lån. Ockerlagen borde dock vara intressant i många andra sammanhang.

I dag är det vanligt vid köp av tjänster att man som kund tvingas att köpa materialet av utföraren. Detta tvång är kanske inte nedtecknat, men få hantverkare går med på att installera material de inte själva fått sälja. Då är du som kund tvingad att köpa detta genom hantverkaren, vilket hantverkaren vet och ibland utnyttjar genom att ta ett betydligt högre pris än vad samma vara kostar om den köpts från butik. I dessa fall bör det vara möjligt att åberopa ockerlagen, åtminstone i de fall varan är betydligt dyrare för slutkunden.

I dag saknas i princip en fungerande lag mot ocker, och i stället hänvisas man som kund till att klaga hos säljaren, om priset är överdrivet högt, och därefter hoppas på en förlikning med säljaren. 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Heléne Fritzon:

 

Avser statsrådet och regeringen att agera för att förstärka lagskyddet mot ocker så att lagen fungerar så som den är tänkt?   

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-12-14 Överlämnad: 2017-12-15 Anmäld: 2017-12-18 Svarsdatum: 2017-12-29 Sista svarsdatum: 2017-12-29
Svar på skriftlig fråga