Observatörsstatus för RFSL i FN

Skriftlig fråga 2006/07:1262 av Björling, Ewa (m)

Björling, Ewa (m)

den 29 maj

Fråga

2006/07:1262 Observatörsstatus för RFSL i FN

av Ewa Björling (m)

till utrikesminister Carl Bildt (m)

I juli i år tar FN:s organ Ecosoc beslut om huruvida Riksförbundet för sexuellt likaberättigande (RFSL) ska få observatörsstatus i FN eller ej. Den NGO-kommitté som förbereder beslutet lämnade häromdagen rekommendationen att ansökan bör avslås. Erfarenheter från förra årets session visar dock att ett antal HBT-organisationer tilldelades observatörsstatus av Ecosoc trots negativa kommittérekommendationer.

Människors rätt att uttrycka sin egen sexualitet är i många delar av världen starkt begränsad och homosexuella möter fördomar och trakasserier även i demokratiska länder som Sverige. RFSL:s verksamhet är därför mycket viktig, inte minst när det gäller sexualupplysning och informationsspridning kring könssjukdomar. Genom att RFSL och andra seriösa HBT-organisationer ges observatörsstatus kan FN visa att dessa viktiga frågor om människors rätt till sin sexualitet tas på allvar.

Min fråga till utrikesminister Carl Bildt är vilka åtgärder ministern avser att vidta för att aktivt arbeta för att RFSL ska få observatörsstatus i FN.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-05-29 Anmäld: 2007-05-29 Besvarad: 2007-06-07 Svar anmält: 2007-06-07
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-06-07)