Obligatoriska pensionärsråd för ökat inflytande

Skriftlig fråga 2013/14:663 av Jennie Nilsson (S)

Jennie Nilsson (S)

till Statsrådet Maria Larsson (KD)

 

Befolkningen i Sverige blir allt äldre. Därför har samråd mellan kommunen och pensionärerna mycket stor betydelse i alla äldreomsorgsfrågor. Samråd har stöd i sjukvårdslagen och kommunallagen och finns som ett mål i handlingsplanen för äldrepolitiken, som förutsätter att planeringsarbetet ska ske i samråd med berörda organisationer.

Det finns också en bred politisk enighet om att det är av stor vikt att äldres kunskaper och erfarenheter bättre tas till vara i samhället och att pensionärsråden har här en viktig funktion att fylla. I dag saknas det pensionärsråd i många kommuner. Det innebär att de äldre saknar en viktig möjlighet att utöva insyn och inflytande över de politiska processerna på det lokala planet.

Äldreberedningen Senior 2005 framhöll i sitt slutbetänkande att människor i alla åldrar måste omfattas av arbetet med att utveckla inflytande och delaktighet i samhället och föreslog bland annat att pensionärsrådens möjligheter att förmedla äldre människors kunskaper och erfarenheter utvecklas.

Avser statsrådet att vidta åtgärder för att pensionärsråd ska bli obligatoriska i alla kommuner?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2014-06-04 Överlämnad: 2014-06-05 Besvarad: 2014-06-11 Sista svarsdatum: 2014-06-11

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga