Obligatoriska alkolås

Skriftlig fråga 2005/06:1699 av Aronson, Marita (fp)

Aronson, Marita (fp)

den 24 maj

Fråga 2005/06:1699 av Marita Aronson (fp) till statsrådet Ulrica Messing (s)

Obligatoriska alkolås

På våra vägar dödas varje år 150 personer på grund av rattfylleri. Hela orsaken till detta är att 14 000@15 000 personer kör onyktra i trafiken varje dag. Utöver detta tillkommer åtskilliga hundra skadade @ ofta med livslång invaliditet som följd.

Ungdomsfylleriet är omfattande och flera unga kommer i dag bakfulla till sitt arbete. Välgrundad statistik visar dessutom att 1 % ökning av alkoholkonsumtionen ger 0,6 % ökning av rattonykterheten.

En nyligen redovisad studie visar att av antalet ungdomar i åldrarna 16@18 år som kört eller åkt med rattonyktra har 36 % av pojkarna och 11 % av flickorna kört rattfulla medan 9 % av pojkarna och 17 % av flickorna åkt med rattfulla.

Enligt Vägverket kostar det 17 miljoner att bygga bort ett dödsfall per år på en viss sträcka. Den summa som Vägverket avsätter för information till bland annat ungdomar om faran med rattonykterhet är omkring 15 miljoner per år.

Genom att öka, effektivisera och fokusera en redan god information om rattonykterhet och dess konsekvenser kunde Vägverket med stor säkerhet öka cost@benefit-effekten i arbetet mot trafikdöden. Ett annat sätt är att införa obligatoriskt alkolås efter fylleriförseelser.

Vilka åtgärder avser statsrsådet att vidta för att genomföra obligatoriskt alkolås som en lämplig åtgärd efter indikerad eller noterad fylleriförseelse, och när kommer en sådan åtgärd att vara genomförd?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-05-24 Anmäld: 2006-05-24 Besvarad: 2006-05-31 Svar anmält: 2006-05-31

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-05-31)