obevakade permissioner

Skriftlig fråga 1998/99:754 av Grönlund, Amanda (kd)

Grönlund, Amanda (kd)
Fråga 1998/99:754 av Amanda Grönlund (kd) till justitieministern om obevakade permissioner

den 21 juni

 

En av de misstänkta, i de tragiska s.k. polismorden i Norrköping i våras, var en brottsling som hade en obevakad permission. Den misstänktes eventuella skuld är något för rättsinstanserna att avgöra. Permissioner är något som kan öka livskvaliteten hos dem som avtjänar sina straff, men de får inte ske på bekostnad av allmänhetens och brottsoffrens säkerhet.

Min fråga är:

 

Avser ministern att vidta några åtgärder mot obevakade permissioner i framtiden?

 

 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1999-06-21 Besvarad: 1999-07-01 Anmäld: 1999-09-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.