Oberoende uppföljning av PGU samt Sadevs roll

Skriftlig fråga 2011/12:668 av Mutt, Valter (MP)

Mutt, Valter (MP)

den 20 juni

Fråga

2011/12:668 Oberoende uppföljning av PGU samt Sadevs roll

av Valter Mutt (MP)

till statsrådet Gunilla Carlsson (M)

I dag, den 19 juni 2012, presenterar UD en rapport som enligt uppgift (Värmlands Folkblad den 19 juni 2012) ska föranleda nedläggning av utvärderingsmyndigheten Sadev.

I den ursprungliga planeringen för myndigheten, som inledde sitt arbete så sent som 2006, sades det att myndighetens uppgift skulle vara att arbeta med oberoende uppföljning av Sveriges politik för global utveckling (PGU). Den snart tioåriga överenskommelsen om en politik för global utveckling har haft stor betydelse för de goda vitsord som Sveriges utrikespolitik får internationellt, men har aldrig fått utvecklas till sin fulla potential, eftersom regeringen inte tillsatt de resurser som krävs. Hanteringen finns fortfarande hos biståndsministern trots dennas uttryckliga önskan om att "PGU-samordningen" ska få en mer central plats i Regeringskansliet. Under vissa tider har samordningen gjorts på en deltidstjänst, och i den omorganisering som nu sker på Utrikesdepartementet, när UD/UP halveras och blir en del av UD/Ustyr, är det oklart hur samordningen, uppföljningen och resultatredovisningen kommer att ske.

Biståndsministern säger sig ha ambitionen att "öppna upp" biståndet genom en så kallad transparensgaranti och betonar vikten av att biståndet ska vara resultatorienterat. Ministern säger sig också värna om PGU.

Mot den bakgrunden vill jag fråga om statsrådet avser att vidta åtgärder för att säkerställa att riksdagen kan förlita sig på att det finns resurser för att följa upp och utvärdera svenskt bistånd och svensk politik för global utveckling.

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2012-06-20 Anmäld: 2012-06-20 Besvarad: 2012-07-02 Svar anmält: 2012-08-16
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-07-02)