Oacceptabla förhållanden under djurtransporter

Skriftlig fråga 2015/16:1481 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

I media rapporteras om oacceptabla förhållanden vid djurtransporter inom EU. Enligt uppgift handlar det bland annat om transporter som tar avsevärt längre tid än tillåtet, djur som tvingas vänta åtskilliga timmar på transportvagnar i 40-gradig värme och djur som saknar tillgång till mat och vatten.

Den hantering som beskrivs är helt oacceptabel och strider mot de regler som finns inom EU. Enligt rapporteringen verkar problemet främst vara kopplat till export av djur till Turkiet, men kan även finnas på andra håll inom EU. Kontrollerna verkar uppenbarligen vara helt undermåliga, och ansvaret för detta faller både på EU och på enskilda medlemsländer.

Sverige har tidigare varit framgångsrikt när det gäller att påverka EU i rätt riktning för att åstadkomma ett rimligare och mer välfungerande djurskydd inom EU. Det är därför angeläget att Sverige nu agerar för att påverka både EU och enskilda medlemsländer för att säkerställa att de regler som finns följs. 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Sven-Erik Bucht:

 

På vilket sätt avser statsrådet agera för att Sverige ska påverka EU och enskilda medlemsländer för att komma till rätta med de allvarliga och oacceptabla förhållanden som har rapporterats förekomma vid djurtransporter inom eller ut ur EU?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2016-08-02 Överlämnad: 2016-08-03 Besvarad: 2016-08-17 Sista svarsdatum: 2016-08-17 Anmäld: 2016-08-25

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga